Höstshow 2016, Premiär 11/11
 
 

EGY
Musikteaterskolan
i Bjärnum

Presentationsvideo

 
Musikteaterskolan - EGY (eftergymnasial utbildning)

Musikteaterskolan är en ettårig artistutbildning på heltid för kommande yrkesarbete i underhållningsbranschen.
Det är en trettioårig väletablerad utbildning med över 300 sökande från hela Norden. Utbildningen går in på sitt 30:e år och har fostrat många av dagens svenska artister. Utbildningen är i Bjärnum.

Målet är att utbilda artister för kommande yrkesverksamhet som skådespelare, show- och musikalartister. Linjen är en filial till Markaryds Folkhögskola och bedrivs i samarbete med Stiftelsen Musikteaterskolan. All undervisning sker i Bjärnum, 15 km norr om Hässleholm i Skåne.

Kursen är uppdelad i teori- och produktionsperioder. Ett läsår består av två terminer och totalt 40 veckor. Antagning sker efter audition/inträdesprov. Utbildningen går in på sitt 30:e år och har fostrat många av dagens svenska artister.

Utbildningen består av flera arbetsområden med underliggande ämnen. Alla ämnen är obligatoriska. Huvudämnena sång, dans och teater består av lika delar undervisningstimmar utslaget på året.
Skolan erbjuder inte instrumentundervisning. Musikteaterskolan lägger stor vikt vid att kunna erbjuda eleverna välutbildade pedagoger i alla ämnen och många återkommande gästföreläsare med stor branschkännedom och erfarenhet. Vi förfogar över stora dans-, drama och sångsalar bredvid mindre rum för självträning samt en fullt utrustad teatersalong med modern avancerad teknik. En stor inspelningsstudio samt tre mindre inryms också och används återkommande i utbildningen.

Utbildningen har bedrivits i 30 år och fostrat många av våra svenska artister. Gå in under rubriken Tidigare elever för att se vad några av våra tidigare elever gör just nu.
Vårshow 2015

Produktioner / Föreställningar / Kostnader

På Musikteaterskolan har vi en tekniskt fullt utrustad teater. Under utbildningen får du kontinuerlig kontakt med vårt viktigaste redskap - scenen! Här grundläggs förmågan, genom erfarenhet, att möta sin publik.

Du ges möjlighet att medverka i flera interna och externa produktioner, allt ifrån mindre teater-, dans- eller sångföreställningar till påkostade helklassproduktioner med orkester, ljud & ljus osv. Produktionsarbetet innefattar scenografi, rekvisita, kostym, PR-arbete mm. De offentliga föreställningarna bevakas av press och media.

Terminsavgift 800 kr / termin. Materialavgift: 10500 kr/termin. I den avgiften ingår följande: Ljud- och ljusutrustning, rekvisita, pr-mtrl, gemensamma måltider, kopiering av lektionsmtrl, studiemtrl, filmproduktioner, noter, litteratur, försäkringar, scenkläder, studieresor mm. Utbildningen berättigar till statligt studiestöd.

Utanför den ordinarie undervisningen finns det möjlighet att medverka i större produktioner, disponera lokaler, teknisk utrustning, inspelningsstudios till en kostnad av
4000 kr/termin. Detta administreras av  Stiftelsen Musikteatskolan i Bjärnum. Avgiften avser kostnader för Stiftelsen Musikteaterskolan i Bjärnum. Detta är frivilligt och erbjuds utöver den undervisning som Markaryds Folkhögskola bedriver.

Stiftelsen Musikteaterskolan i Bjärnum erbjuder även kvällskurser i stepp, dans mm.

Sång

Kör, mickrofonteknik, enskild sång, klanger och röstanalys, gehörs- och stämövning. Studierna bedrivs både i grupp och enskilt med sångpedagog.

Dans

Jazz- och showdans, balett, improvisation och stretching.

Teater/Drama

Skådespelarträning, fantasi- och föreställningsförmåga, textbearbetning, pjäsanalys, improvisation, scenframställning.

Övriga ämnen

Röst- och tal, musikteaterkunskap. Ingående undervisning i musikalkunskap. Ej instrumentundervisning.

Ansökning & Audition

Läs mer om vad som krävs för att söka och bli antagen på Musikteaterskolan genom att klicka på länken nedan!

Ansökning/Audition »

Auditionträning

I slutet av läsåret arbetar vi med auditionteknik för att ge dig de bästa förutsättningarna för att söka vidare till högre utbildningar inom sång, dans och drama.

Kontaktuppgifter

Musikteaterskolan
Boställsgatan 59
280 20 Bjärnum
Tel. 0433-745 97
E-post: info@musikteaterskolan.se

Per Kentner, kursansvarig
Tel. 0433-745 97
Mob. 070-67 218 97
E-post: per.kentner@musikteaterskolan.se
Aktuellt
 
 
 
 

Showbilder
Vårshow 2016 ►

 

Infoblad (pdf) ►

 

Vad är skillnaden mellan Musikteaterskolan och
Show & Musikal?

Musikteaterskolan är en eftergymnasial utbildning som är förlagd i Musikteaterskolans lokaler i Bjärnum. Show & Musikal är en förberedande kurs förlagd i Markaryd. Gå in under Våra kurser-info kurstyper för utförlig information.

Läs mer om Show & Musikal ►
 

Yrkesutbildningar på folkhögskola (EGY)

Yrkesutbildningar på folkhögskola kan efter genomförd utbildning leda till ett antal olika yrken, bland annat journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, kantor och teckentolk.

Yrkesutbildningarna på folkhögskolan är profilkurser speciellt inriktade mot ett yrke. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasienivå.
 
Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå på folkhögskola har vissa behörighetskrav. För fritidsledarlinjen och teckenspråkstolkutbildningen ställs krav på grundläggande behörighet till högskolestudier. För övriga eftergymnasiala yrkesutbildningar ställs krav på en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. 
 
För de eftergymnasiala yrkesutbildningar finns ingen nedre åldersgräns för ansökan om studiemedel. Detta gäller bland annat utbildningar till fritidsledare, kantor, journalist och teckentolk.
 
Vilken studiemedelsnivå en kurs ligger på påverkar dels det totala antalet terminer som studiestöd beviljas för, dels kan det påverka bidragsdelens storlek. Man har ett visst antal terminer på högskolenivå/eftergymnasial nivå och ett annat antal terminer på gymnasienivå.
© Copyright Markaryds Folkhögskola 2016