© Fotograf Anne-Lie Lantz
Särskild kurs

Fria Målarskolan i Halmstad

Målet är att du ska få grundläggande kunskaper om de arbetsprocesser som är nödvändiga för att söka vidare till högre utbildningar i bl.a. konst, design, konsthantverk, bildlärare, arkitektur, grafisk form etc.
I utbildningen, som är på 2 år, är de olika ämnena indelade i block på ca. en vecka. Varje period avslutas med en gemensam genomgång av arbetena.

Under studietiden övar du regelbundet dina färdigheter i teckning, färg och form för att få redskap att utforma och gestalta idéer. Därutöver arbetar du med projekt där den konstnärliga arbetsprocessen är tongivande. År två och tre är inriktningen densamma med fördjupning men större möjlighet till individuellt arbete med personlig handledning. Studierna kräver att du har mycket god arbetsdisciplin och att du kan ta egna initiativ i dina självstudier.
Utbildningen bedrivs i Halmstad (Örjansskolans annex).

Teckning

Kroki, frihandsteckning, skissteknik, perspektiv. Övningarna behandlar material, komposition och är av både avbildande som av friare karaktär.

Färg

Material, stilleben- modellmåleri, färgteknik, färglära.

3-Dimensionellt arbete

Modellstudier, gjutning, rumsuppfattning, material.

I kursen ingår även:

Grafik, Konstorientering, Tematiska uppgifter - konceptuella, gränsöverskridande uppgifter där du övar att kombinera material och uttrycksätt som har kopplingar till samtidskonsten.

Studiebesök/studieresor

Vi arrangerar besök på intressanta utställningar i regionens gallerier och museer. Därutöver gör vi ofta en resa utomands till en större stad för att lära av såväl nutidskonst som historisk konst.

Eget skapande

Utöver obligatoriska arbetsuppgifter önskar vi att eleven arbetar med sitt eget skapande. Alla elever har fri tillgång till skolans lokaler dygnet runt.

Föreläsare

Varje år inbjuds ett antal gästlärare som är verksamma konstnärer, för att leda workshops eller andra konstnärliga övningar

Startar ingen ny kurs hösten 2015

 
 

 
Adress:
Fria Målarskolan
Örjansskolans annex
Tollsgatan 7
302 32 Halmstad

Kontaktperson:
Anne-Lie Lantz,
Kursföreståndare och konstnär

Tel. 035 - 108 250
E-post: anne-lie.lantz@friamal...
 
 

Profilkurser / Särskilda kurser på folkhögskola

På en profilkurs / särskild kurs på folkhögskola ägnas större delen av studietiden åt det speciella ämnesområde man har valt. Här studerar man inte de allmänna ämnen som ger behörigheter till högskolan.
En profilkurs kan vara inriktad på till exempel musik, media, konsthantverk, teater, språk, friskvård, turism med mera. På folkhögskolan kallas profilkurser även ibland för särskilda kurser.
 
Kanske vill du specialisera dig inom något område, förbereda dig för en högre utbildning eller helt enkelt fördjupa dig i någonting som du är riktigt intresserad av?
 
Det finns också profilkurser som riktar sig speciellt till dig som till exempel är invandrare, har en funktionsnedsättning eller har särskilda behov för din undervisning. En Profilkurs kan ibland studeras på distans.
© Copyright Markaryds Folkhögskola 2012