Ansök nu!! Platser kvar till vår Fritidsledarutbildning

2018-04-03 | Aktuellt
Alla utbildade Fritidsledare får Jobb!

  • Arbeta inom den traditionella fritidssektorn för att skapa meningsfull fritid
  • Via bearbetning av attityder och värderingar coacha ungdomar och vuxna för att ge god livskvalitet
  • Stödja utvecklingen av barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar blivit marginaliserade
  • Vara verksam inom upplevelsenäringen