CSN/Studiestöd

Studiehjälp

Är du 18 - 20 år får du studiehjälp, 1.050 kr/månad i bidrag. Om Du bor på skolan söker du ett inackorderingstillägg, 1.190 – 2.350 kr/mån beroende på avståndet mellan ditt hem och skolan. Om dina föräldrars inkomst är mycket låg kan du ansöka om extra tillägg. Din kommun kan eventuellt bekosta resor, kost och läromedel. Kontakta hemkommunen för mer information.

Studiemedel

Du kan få studiemedel tidigast fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 och som längst till 54 års ålder. EGY-utbildning (Musikteaterskolan/Fritidsledarutbildningen) är inte beroende av när du fyller år under kalenderåret. Har du treårigt gymnasium får du studiemedel trots att du är 19 år.

Belopp

Summan av bidrag och lån – totalbeloppet - är lika för alla studerande (2.23okr/vecka). Du kan välja att söka bara bidraget. Bidragets storlek är 699kr/vecka eller 1.628kr/vecka om du är över 25 år och kortutbildad. Du behöver inte söka det högre bidraget, CSN prövar om du är berättigad. Om du är 25 år eller äldre och haft arbete tidigare kan du även få ett tilläggslån på 435kr/vecka. För vissa merkostnader, t.ex. vid dubbel bosättning eller vissa resor, kan du söka merkostnadslån.

Studiestödtid

Studiemedel beräknas för varje vecka som du deltar i utbildning. Läser du på gymnasial nivå kan du få studiemedel under högst 120 veckor (tre år). Den som redan har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kan få studiemedel under högst 80 veckor. Personer över 40 år som förbrukat sina veckor för mer än sju år sedan kan få ytterligare 40 veckor med studiemedel.

Skolans rutiner för studiemedel

Skolan redovisar din ansökan om studiemedel till CSN:s databas. Nytt fr.o.m 2011 är att ansökningarna skall göras via webben. CSN skickar en personlig kod till dig (om du söker studiemedel för första gånen). Om du inte fått någon kod eller om du glömt den kan du beställa en personlig kod på Mina sidor. Du loggar in på CSN:s hemsida, fyller i, skriver under, skriver ut och returnerar med post till CSN. Har du e-legitimation, kan du skriva under din ansökan direkt på webben, och allt är klart. Är du osäker på vad du ska skriva/fylla i, finns det hjälptexter i varje steg på blanketten. Du kommer inte vidare om du glömt fylla i på något av stegen. Du kan även ansöka utan att logga in "Ansök om studiemedel" på Mina sidor. Då är ej blanketten förifylld med de uppgifter som skolan lämnat. Koden skickas till dig under sommaren (om du söker studiemedel första gången) några veckor efter att du fått besked att du blivit antagen till din utbildning. Folkhögskolan lämnar även uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN via en fil. Därför ska du inte bifoga CSN:s blankett 2406 ”redovisning av studieresultat” till din ansökan.

Tilläggsbidrag för barn

Bidrag ges till studerande som har vårdnaden om barn, till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Storleken på bidraget per vecka är 528kr för ett barn och 860kr för två barn. Se vidare på CSN:s hemsida.

Mer information se: www.csn.se och www.folkhogskola.nu