NY KURS! Allmän kurs med gaming

2018-11-09 | Aktuellt
Du får bla en ökad insyn i den spelkultur som råder. Du ges möjlighet till högskolebehörighet genom att läsa de gymnasiegemensamma ämnen du saknar.

  • Få en ökad insyn i den spelkultur som råder
  • Få kunskap om olika spelgenrer och spelkulturer
  • Att belysa hälsoaspekterna gällande datorspelande
  • Att identifiera och analysera olika genusaspekter i tv-spel och datorspel
  • Att analysera vilka intressen som kan ligga bakom de spel som utvecklas på marknaden

 

Mer info » »