Avgifter

Allmän Kurs - Dans

Terminsavgift: 1000 kr/termin
Materialavgift: 1500 kr/termin
Kostnad för kurslitteratur tillkommer i form av danskläder, dansskor och grundsmink till föreställningar samt litteratur.

Allmän Kurs - Samhällsinriktning

Terminsavgift: 1000 kr/termin
Materialavgift: 1000 kr/termin
Kostnad för kurslitteratur tillkommer på ca 2000 kr/läsår.

Allmän kurs - Teater

Terminsavgift: 1000 kr/termin
Materialavgift: 3000 kr/termin
Kostnad för kurslitteratur tillkommer på ca 2000 kr/läsår.

Allmän Kurs - Vård och omsorg

Terminsavgift: 1000 kr/termin
Materialavgift: -
Kostnad för kurslitteratur tillkommer på ca 500-1500 kr/läsår.
Dator och internetuppkoppling hemifrån är nödvändigt.

Särskild kurs - Show och musikal

Terminsavgift: 1000 kr/termin
Materialavgift: 5000 kr/termin
Kostnad för kurslitteratur tillkommer i form av danskläder, dansskor och grundsmink till föreställningar.

Särskild kurs - Studio Live Produktion (bedrivs i Bjärnum)

Terminsavgift: 1000 kr/termin
Materialavgift: 6000 kr/termin

Särskild Kurs - Undersköterska

Terminsavgift: 500 kr/termin
Materialavgift: -
Kostnad för kurslitteratur tillkommer på ca 500-1500 kr/läsår.
Dator och internetuppkoppling hemifrån är nödvändigt.

(EGY) Eftergymnasial utbildning - Musikteaterskolan (bedrivs i Bjärnum)

Terminsavgift 1000 kr/termin
Materialavgift: 10500 kr/termin

Materialavgift för frivilligt showtillval: 4500 kr/termin (läs mer om detta på kurssidan.)
Kostnad för kurslitteratur tillkommer i form av danskläder, dansskor och grundsmink till föreställningar.

Distansutbildning - Träningslära på distans

Terminsavgift 200 kr/termin
Materialavgift: -

Kostnad för kurslitteratur tillkommer.