Studiemedel

Det är alltid utbildningen som styr vilket studiemedel/studiebidrag du är berättigad till, dvs om ubildningen är på gymnasienivå eller en eftergymnasial kurs.

Om du ska studera en eftergymnasial utbildning (EGY såsom Musikteaterskolan) är du berättigad till studiemedel direkt efter gymnasiet, oberoende av din ålder

Du som ska studera allmän kurs eller särskild kurs (alla våra kurser utom Musikteaterskolan) kan få studiemedel tidigast fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 och som längst till 61 års ålder. 

Studiestöd

Om du är 18 - 20 år får du studiestöd, 1250 kr/månad. Om du bor på skolan och fortfarande är skriven i din hemkommun kan du söka ett inackorderingstillägg, 1190 – 2350 kr/mån beroende på avståndet mellan ditt hem och skolan.

Om dina föräldrars inkomst är mycket låg kan du dessutom ansöka om extra tillägg. Din kommun kan eventuellt bekosta resor, kost och läromedel. Kontakta din hemkommun för mer information. 

Belopp

Summan av bidrag och lån, totalbeloppet, är lika för alla studerande (3289 kr/vecka vid heltidsstudier). Du kan välja att söka endast bidraget som är på 997 kr/vecka. 

På CSN's hemsidan kan du läsa mer om studiemedelsbelopp. Klicka HÄR så kommer du direkt till rätt sida.

Studietid

Studiemedel beräknas för varje vecka som du deltar i utbildning. Studerar du på gymnasial nivå kan du få studiemedel under högst 120 veckor (tre år). Den som redan har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kan få studiemedel under högst 80 veckor.

Personer över 40 år som förbrukat sina veckor för mer än sju år sedan kan få ytterligare 40 veckor med studiemedel.

Skolans rutiner för studiemedel

Din ansökan skall göras via CSN:s hemsida. Skolan bekräftar sedan din ansökan om studiemedel till CSN:s databas första skoldagen på höst- och vårterminen. Ersättningen skall därefter finnas på ditt konto enligt utbetalningsplanen.

För att ansökan skall vara komplett måste du fylla i en studieförsäkran på CSN's "mina sidor" vid varje terminsstart.

Skolan lämnar även uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN vid varje terminsslut.

Tilläggsbidrag för barn

Bidrag ges till studerande som har vårdnaden om barn, till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Storleken på bidraget per vecka är 189 kr för ett barn och 309 kr för två barn. Se vidare på CSN:s hemsida.

Mer information se: www.csn.se och www.folkhogskola.nu