Boende i Bjärnum

Eftersom Bjärnum är en liten ort och det genom åren varit svårt för deltagarna att hitta boende på nära avstånd har skolan gjort en kraftsamling för att kunna erbjuda boende. Vilka boenden som kan erbjudas skiftar en del från år till år. Det finns både lägenheter som man bor ensam i men också lägenheter som delas med en annan klasskamrat, samt hus som delas med flera andra klasskamrater. Det finns både möblerade och omöblerade boenden.
 

Kostnaden för boendet ligger utanför materialavgiften och hamnar på ca 3000-5000 kr/mån beroende på vilket boende som blir aktuellt. 
 

Inflytt sker under vardagar och kontorstid (ca 08:00-16:00) och detsamma gäller utflytt. Mer specifika datum och klockslag skickas ut under sommaren innan läsåret börjar.