Stiftelsen Markaryds Folkhögskola

Styrelse

Yngve Sunesson - Ordförande
Markaryds kommun
 
 
Eva Isaksson - Vice ordförande
Markaryds kommun
 
 
Maria Svensson Lundin - Ledamot
Markaryds kommun
 
 
Stefan Svensson - Ledamot  
Hässleholms kommun
 
 
Heikki Sojakka -  Ledamot  
Företagarna i Markaryd
 
 
Amanda Ekelund Ledamot 
Studieförbundet Vuxenskolan
 
 
Victoria Lindeberg -  Ledamot 
Arbetarnas bildningsförbund