Stiftelsen Markaryds Folkhögskola

Styrelse

Yngve Sunesson - Ordförande
 
 
Eva Isaksson - Vice ordförande
 
 
Maria Svensson Lundin - Ledamot
 
 
Stefan Svensson - Ledamot  
 
 
Heikki Sojakka -  Ledamot  
 
 
Britt Nilsson Ledamot 
 
 
Maria Lavin -  Ledamot