CSN/Studiestöd

Studiehjälp

Är du 18 - 20 år får du studiehjälp, 1250 kr/månad i bidrag fr om 1/7 2018. Om Du bor på skolan söker du ett inackorderingstillägg, 1190 – 2350 kr/mån beroende på avståndet mellan ditt hem och skolan. Om dina föräldrars inkomst är mycket låg kan du ansöka om extra tillägg. Din kommun kan eventuellt bekosta resor, kost och läromedel. Kontakta hemkommunen för mer information.

Studiemedel

Du kan få studiemedel tidigast fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 och som längst till 54 års ålder. EGY-utbildning (Musikteaterskolan/Lärarassistenter/Personlig tränare) är inte beroende av när du fyller år under kalenderåret. Har du treårigt gymnasium får du studiemedel trots att du är 19 år.

Belopp

Summan av bidrag och lån – totalbeloppet - är lika för alla studerande (2669 kr/vecka). Du kan välja att söka bara bidraget. Bidragets storlek är 809 kr/vecka eller 1860 kr/vecka om du är över 25 år och kortutbildad. Du behöver inte söka det högre bidraget, CSN prövar om du är berättigad. Om du är 25 år eller äldre och haft arbete tidigare kan du även få ett tilläggslån på 920 kr/vecka. För vissa merkostnader, t.ex. vid dubbel bosättning eller vissa resor, kan du söka merkostnadslån.

Studiestödtid

Studiemedel beräknas för varje vecka som du deltar i utbildning. Läser du på gymnasial nivå kan du få studiemedel under högst 120 veckor (tre år). Den som redan har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kan få studiemedel under högst 80 veckor. Personer över 40 år som förbrukat sina veckor för mer än sju år sedan kan få ytterligare 40 veckor med studiemedel.

Skolans rutiner för studiemedel

Skolan redovisar din ansökan om studiemedel till CSN:s databas. Din egen ansökan skall göras via CSN:s hemsida. Du loggar in på CSN:s hemsida (bankid/e-legitimation). Du ska där fylla i din ansökan om studiemedel (bidragsdel/lånedel). Det finns hjälptexter i varje steg på blanketten. Du kommer inte vidare om du glömt fylla i något av stegen. Folkhögskolan lämnar även uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN, vid varje terminsavslut. För att ansökan skall vara komplett, måste du fylla i en ”studieförsäkran” på mina sidor vid varje terminsstart. Studieförsäkran ”talar om” att du skall börja dina studier på skolan. Första skoldagen skickas en redovisning till CSN som bekräftar att du börjat dina studier, ersättningen skall därefter finnas på ditt konto, enligt utbetalningsplanen.

Tilläggsbidrag för barn

Bidrag ges till studerande som har vårdnaden om barn, till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Storleken på bidraget per vecka är 153 kr för ett barn och 250 kr för två barn. Se vidare på CSN:s hemsida.

Mer information se: www.csn.se och www.folkhogskola.nu