Terminstider

 
Läsåret 2020/21

  • Hösttermin 20200816-20201218

  • Vårtermin 20210104-20210604
  • Lov v 44, 8, 13
  • Ledig dag: 14 maj 2021 

Läsåret 2021/22

  • Hösttermin: 20210823-20211217

  • Vårtermin: 20220103-20220610

  • Lov v 44, 51, 52, 8, 15
  • Lovdag: fredag 27 maj 2022