Våra kurser 2021

På Markaryds Folkhögskola finns det flera spännande kurser att välja mellan. Dessa är placerade på våra skolor i Markaryd och Bjärnum.

 
 

Folkhögskola

Folkhögskolan är en modern och anpassad skolform som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan – du är med och skapar din egen utbildning!

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Ditt aktiva deltagande i gruppen är mycket viktigt.

Mer information om folkhögskolor på

Hur ansöker jag?

Varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning och har sin egen ansökningsblankett. Ansökan till många kurser kan göras på folkhögskola.nu. Man kan också söka genom skolornas egna hemsidor. Ansökningstiderna varierar beroende på skola och kurs.

En del skolor har ett sista ansökningsdatum, andra har löpande antagning. De flesta kurser startar på hösten i slutet av augusti men en del skolor har också kurser som startar i januari.
Ansök online här ►