Allmän kurs grundskolenivå med profil

Grund

Har du planer för framtiden, men saknar några betyg från gundskolan? Då kan Allmän kurs Grund vara det du söker.

På Markaryds folkhögskola erbjuder vi dig att gå allmän kurs för att slutföra kärnämnena på grundskolenivå. Dessutom öppnar den för att kunna läsa någon enstaka gymnasiekurs. Vi har former och metoder för ett flexibelt lärande som ger dig möjligheter att hitta ditt sätt att lära och ta till dig kunskaper. Eftersom alla skolans kursdeltagare har olika erfarenheter och kunskaper med sig får alla ett individuellt anpassat schema beroende på hur lång tid var och en behöver studera hos oss.
 
På Markaryds folkhögskola arbetar vi inte bara med ämneskunskaper utan fokuserar också på att stärka din självkänsla och ditt självförtroende. Vi vill att du ska lära känna dina styrkor och utmaningar för att kunna hitta motivation och se dina möjligheter.
 
I Markaryd erbjuder vi profilen Samhällsinriktning på Allmän kurs grund. Läs mer om detta via länken.
 

Kursinnehåll


På Allmän kurs planerar du tillsammans med din mentor vilka ämnen du ska läsa. Du kommer att få välja både grundnivå och tillvalskurser. Du kan välja mellan följande (observera att utbudet av tillvalsämnena kan ändras):

Grundämnen:
Svenska
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Studiehandledning
 
Tillvalsämnen:
Dansteknik 1
Scenisk gestaltning 1
Sociolog
Träningslära 1

Om du har grundbehörighet i något av ämnena, kan du i stället läsa svenska 1, engelska 5, matematik 1b eller samhällskunskap 1b.
 

Antagningskrav


Löpande antagning.
 

Läsårstider


2024.08.19-2025.06.06
 
 
Aktuellt