Allmän kurs

Gymnasienivå

Allmän kurs – Gymnasienivå är en bred profil som riktar sig till dig som saknar eller har ofullständiga gymnasiestudier bakom dig. Utbildningen är 1 till 3-årig med syfte att uppnå högskolebehörighet och efter avslutade studier har du möjlighet att söka till de flesta utbildningar vid universitet eller högskola. Beroende på hur din tidigare studiesituation ser ut och vad du är intresserad av att läsa, kan du utöver profilen välja mellan gymnasiegemensamma ämnen och ett antal olika tillvalsämnen. Exempel på sådana tillvalsämnen finns på skolans hemsida.

Du kommer att arbeta med olika områden i en trygg och social miljö, där du får tillfälle att utveckla och diskutera olika ämnen och frågeställningar. Undervisningen sker i små grupper, vilket medför att elever och lärare får bra kontakt och det finns mer tid för individuell hjälp. Genom olika typer av redovisningar, får du dessutom tillfälle att diskutera och argumentera, skriva vetenskapliga rapporter och hålla muntliga framföranden i en liten grupp där tolerans och gemenskap är en grundläggande förutsättning. Du får dessutom ta del av skolans övriga linjers aktiviteter såsom cafékvällar, shower och aktivitetsdagar

Skolan är liten och även om man inte har lektioner tillsammans med samtliga elever har man ändå stora möjligheter att lära känna alla studerande. Skolans internat är ett sätt att få boende för elever från olika delar i landet, eller också ett sätt att skaffa sig en ”tillfällig familj”. Markaryd är litet, men med oerhört vacker natur både på vintern och sommaren. Nära skolan ligger det sjöar och det finns fina promenadstråk. Du har även nära till simhall, gym och idrottshall.
 
Antagningskrav
Klar med grundskolan. Löpande antagning.