Allmän kurs med profil

Beredskap

Allmän kurs Beredskap är en ettårig profilkurs som riktar sig till dig som vill utveckla och fördjupa dina allmänkunskaper om beredskap inom många olika områden. Detta är en levande och ständigt utvecklande kurs för dig som vill vara uppdaterad och beredd på vad som behövs i ett samhälle för att det ska fungera. Du ges möjlighet till högskolebehörighet genom att läsa de gymnasiegemensamma ämnen du saknar, samtidigt som du fördjupar och utvecklar dina allmänkunskaper ur olika perspektiv.
 
 Allmän kurs Beredskap ingår:
  • 16 timmar gymnasiegemensamma ämnen
  • 4 timmar profiltid – Beredskap
Det blir 20 timmars helstudier i veckan under minst 1 år.
 

Profiltid - mål och inriktning


Målet är att du ska förstå och få insikt i hur vårt samhälle fungerar utifrån olika perspektiv vid oförutsedda händelser.
Under året kommer vi att ta upp olika teman.
  
I ämnet Civilförsvar är utgångspunkten våra grundbehov, mat, vatten, värme, information och sömn. Fokus är individens trygghet i stort och smått
 
I ämnet Demokratisk beredskap utforskar vi vad demokrati betyder, med rättigheter och ansvar. Dessa kunskaper blir redskap för att vi ska kunna genomföra aktiva demokratiska handlingar i vardagen, och i ett större perspektiv kunna försvara demokratin i landet.
 
I ämnet Hemberedskap kommer vi att ta upp vad som krävs av dig som individ när krisen kommer. Det kommer vara fokus på både hemmet och närmiljön. 
 
I ämnet Personlig utveckling kommer vi att jobba med att förstå oss själva och andra. Målet är att du som individ ska få en röst och våga diskutera, reflektera, och analysera. Med befriande metoder, där vi har skrattet i fokus, stärker och utvecklar vi vårt självförtroende. Men framför allt, att få en förståelse för hur vi människor fungerar i olika situationer.
 
 
I ämnet Totalförsvarskunskap undersöker vi hur myndigheter och organisationer planerar för att våra samhällsfunktioner ska fungera under höjd beredskap och krig. Vi kommer även studera vad totalförsvarsplikten innebär.
 
Experter från olika områden kommer tas in för att ge en fördjupad och nyanserad kunskap. Dessutom kommer vi arbeta mycket med praktiska delar i utbildningen t. ex. livräddning och matlagning utomhus. Du kommer att arbeta med olika områden i en trygg och social miljö, där du får tillfälle att utveckla och diskutera olika ämnen och frågeställningar. Undervisningen sker i små grupper, vilket medför att deltagare och lärare får bra kontakt och det finns tid för individuell hjälp.
 
 

Antagningskrav


Löpande antagning.
Du ska vara klar med grundskolan och ha fyllt 18 år.

Det går att kombinera Allmän kurs Beredskap med Allmän kurs Samhällsinriktning (4+4 timmar) och i stället läsa 12 timmar gymnasiegemensamma ämnen.
 

Läsårstider


2024.08.19-2025.06.06
 
 
Aktuellt