Allmän kurs

Gaming

Allmän kurs - Gaming är en ettårig profilkurs som riktar sig till dig som vill utveckla ditt intresse inom gaming. Du ges möjlighet till högskolebehörighet genom att läsa de gymnasiegemensamma ämnen du saknar, samtidigt som du fördjupar och utvecklar ditt intresse för gaming.
  • Få en ökad insyn i den spelkultur som råder
  • Få kunskap om olika spelgenrer och spelkulturer
  • Att belysa hälsoaspekterna gällande datorspelande
  • Att identifiera och analysera olika genusaspekter i tv-spel och datorspel
  • Att analysera vilka intressen som kan ligga bakom de spel som utvecklas på marknaden
 
Du kommer att arbeta med olika områden i en trygg och social miljö, där du får tillfälle att utveckla och diskutera olika ämnen och frågeställningar. Undervisningen sker i små grupper, vilket medför att elever och lärare får bra kontakt och det finns mer tid för individuell hjälp. Genom olika typer av redovisningar, får du dessutom tillfälle att diskutera och argumentera, skriva vetenskapliga rapporter och hålla muntliga framföranden i en liten grupp där tolerans och gemenskap är en grundläggande förutsättning. Du får dessutom ta del av skolans övriga linjers aktiviteter såsom cafékvällar, shower och aktivitetsdagar.
 
Utbildningen
är 1 till 3-årig med syfte att uppnå högskolebehörighet och efter avslutade studier har du möjlighet att söka till de flesta samhällsvetenskapliga grundutbildningar vid universitet eller högskola. Beroende på hur din tidigare studiesituation ser ut och vad du är intresserad av att studera, kan du utöver profilen välja mellan gymnasiegemensamma ämnen och ett antal olika tillvalskurser.
 
Skolan är liten och även om man inte har lektioner tillsammans med samtliga elever har man ändå stora möjligheter att lära känna alla studerande. Skolans internat är ett sätt att få boende för elever från olika delar i landet, eller också ett sätt att skaffa sig en ”tillfällig familj”. Markaryd är litet, men med oerhört vacker natur både på vintern och sommaren. Nära skolan ligger det sjöar och det finns fina promenadstråk. Du har även nära till simhall, gym och idrottshall.
 
Antagningskrav
Klar med grundskolan.
 
Sista ansökningsdag 30 april 2019