Allmän kurs

Samhällsinriktning

Allmän kurs - Samhällsinriktning är en ettårig profilkurs som riktar sig till dig som vill utveckla och fördjupa dina allmänkunskaper om vårt samhälle. Du ges möjlighet till högskolebehörighet genom att läsa de gymnasiegemensamma ämnen du saknar, samtidigt som du fördjupar och utvecklar dina allmänkunskaper ur olika perspektiv.
 
I Allmän kurs – gymnasienivå samhällsinriktning ingår:
  • 16 timmar gymnasieämnen – eget val av ämnen
  • 4 timmar profiltid – Samhällsinriktning
Det blir 20 timmars helstudier i veckan under minst 1 år.
 

Profiltid – mål och inriktning

Målet är att du ska förstå och få insikt i hur vårt samhälle fungerar utifrån olika perspektiv men framför allt i ditt eget liv.
Under året på samhällsinriktning kommer vi att ta upp olika teman:
 
  • Livskunskap
  • Vardagsjuridik
  • Samhällsfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv
 
I Livskunskap kommer vi att ta upp hur det är att leva och bo i Sverige, vilka rättigheter och skyldigheter vi har. Kulturens betydelse, värdegrundsfrågor samt vikten av ett källkritiskt tänkande är andra delar vi kommer att lyfta till diskussion och eftertanke.
 
I Vardagsjuridik handlar det om privatekonomi ur olika perspektiv, din väg till arbete, boende och vidare studier. Här kommer vi även att förbereda oss för högskoleprovet, att skriva CV samt andra viktiga kunskaper som t ex anställningsavtal och fackliga frågor.
 
I Samhällsfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv blir det mycket fokus på miljöns betydelse för dig själv och ur ett samhällsperspektiv. Föreläsningar av olika organisationer och föreningar som lyfter fram hållbarhetsfrågor är en viktig del. Vi kommer även att göra studiebesök utifrån intresse och engagemang, t ex till universitet/högskola, domstolen, bank och försäkringskassan.
Du kommer att arbeta med olika områden i en trygg och social miljö, där du får tillfälle att utveckla och diskutera olika ämnen och frågeställningar. Undervisningen sker i små grupper, vilket medför att elever och lärare får bra kontakt och det finns mer tid för individuell hjälp. Du får dessutom ta del av skolans övriga linjers aktiviteter såsom cafékvällar, shower och aktivitetsdagar.
 

Antagningskrav


Klar med grundskolan.
 
Löpande antagning.
Datum för kursstart ej fastställt.
Sista ansökningsdag är 30 april 2022.