Allmän kurs

Undersköterska

 
Utbildningen är förlagd till Markaryds Folkhögskola och innebär heltidsstudier (100%).

Studierna bedrivs under 1-2 år med schemalagda lektioner via webben eller som närträffar på skolan. Obligatoriska närträffar för praktiska lektioner sker under samtliga terminer. Arbetsplatsförlagd utbildning på heltid ingår också i utbildningen.

Vi följer Skolverkets utbildning för vårdbiträde på 800 poäng respektive undersköterska på 1500 poäng.

Kursinnehåll


År 1

Anatomi 1 50 p
Anatomi 2 50 p
Funktionsförmåga 1 100 p
Gerontologi 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Psykiatri 1 100 p
Social omsorg 1 100 p
Svenska 1 50 p + 50 p
Psykologi 1 50 p


År 2
Funktionsförmåga 2 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 2 100 p
Social omsorg 2 100 p
Samhällskunskap 1 50 p
Gymnasiearbete 100 p
Vård och omsorg specialisering 100 p

Antagningskrav


Du ska ha fyllt 18 år det år kursen startar och minst ha grundskolebetyget E i svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap. 

Det är en webbaserad utbildning där tillgång till dator och internet är nödvändigt.

Ansökan ska kompletteras med ett personligt brev och betyg ska bifogas. Du kommer att kallas till en intervju där vi fokuserar på förutsättningar och lämplighet för yrket.
Löpande antagning

Läsårstider: 2022.08.17-2023.06.09
 

Ansök nu ► (Kursen är fulltecknad)

Aktuellt

Ansök nu ► (Kursen är fulltecknad)