Allmän kurs

Undersköterska äldreomsorg

 
Markaryds Folkhögskola erbjuder dig en utbildning som undersköterska med inriktning mot äldreomsorg. Kursen startar i höst och du kan anmäla dig fram till och med 28 september. Kursstart är 28 september.

Utbildningen är förlagd till Markaryds Folkhögskola och innebär heltidsstudier (100%). Du studerar under två år och utbildningen är studiemedelsberättigad. Har du läst på gymnasium tidigare kan du tentera dina kunskaper och examineras snabbare. Detsamma gäller om du tidigare arbetat inom äldreomsorgen.

Vill du ha mer information om studiemedel kan du vända dig till CSN ►
Kursinnehåll

År 1

Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Specialpedagogik 1
Vård och omsorgsarbete 1
Svenska 1/Svenska som andra språk 1
Praktikperiod 1

År 2
Vård och omsorgsarbete 2
Vård och Omsorg specialisering
Programfördjupning: a) Äldreomsorg; Vård och omsorg vid demenssjukdomar, Äldres hälsa och livskvalitet
Programfördjupning: b) Psykiatri; Psykiatri 2, Samhällsbaserad psykiatri
Engelska 5
Matematik 1 a
Religionskunskap 1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Praktikperiod 2
Praktikperiod 3

Därutöver ingår tillval, samkväm och andra delar som ingår i folkhögskolans särskilda pedagogik.

Antagningskrav
Klar med grundskolan eller motsvarande. Har du läst på gymnasium tidigare kan du tentera dina kunskaper och examineras snabbare. Detsamma gäller om du har arbetat inom äldreomsorgen sedan tidigare.

Ansökan ska kompletteras med ett personligt brev och betyg ska bifogas. Du kommer att kallas till en intervju där vi fokuserar på förutsättningar och lämplighet för yrket.
Kursen startar 28 september.
Sista anmälningsdag är 28 september.
 
Aktuellt

Ansök nu ► 
Förlängd ansökningstid till 28 september!