Allmän kurs (3-årig)

Vård och omsorg

 

Studieupplägg


Utbildningen är förlagd till Markaryds Folkhögskola och innebär heltidsstudier (100%).

Studierna bedrivs under 3 år med schemalagda lektioner på dagtid både digitalt och på plats. Du kan själv välja om du deltar i undervisningen helt på distans eller kombinerar med att vara på plats i skolan. Obligatoriska närträffar i Markaryd för praktiska övningar sker under samtliga terminer, 2 gånger/termin. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår också i utbildningen.

Under år 1 och 2 läser du vårdämnen kombinerat med gymnasiegemensamma ämnen. På så vis har du möjlighet att läsa upp de betyg du saknar från gymnasiet. Under år 3 läser du endast vårdämnen. 

Vi följer Skolverkets utbildning för vårdbiträde på 800 poäng respektive undersköterska på 1500 poäng. Efter avslutad kurs förväntas du kunna arbeta som undersköterska inom vårdyrket.

Kursinnehåll


År 1 och 2
Du väljer bland följande kurser:

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Matematik 1a 100 p
Samhällskunskap 1a1 100 p
Historia 1a1 100 p
Religionskunskap 100 p

Du läser följande vårdämnen:
Omvårdnad 1 100 p
Funktionsförmåga 1 100 p
Social omsorg 1 100 p
Gerontologi 100 p
Psykiatri 1 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Psykologi 50 p
Anatomi 1 50 p

År 3
Du läser följande vårdämnen:
Omvårdnad 2 100 p
Funktionsförmåga 2 100 p
Social omsorg 2 100 p
Psykiatri 2 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Anatomi 2 50 p

Vård- och omsorgsspecialisering 100 p
Gymnasiearbete 100 p


 

Antagningskrav


Utbildningen bedrivs på heltid. Kravet är att du ska ha fyllt 18 år.

Du ska vara bekant med Word, Powerpoint och Teams då vi kombinerar Teamsundervisning med klassrummet.

Läsårstider


2023.08.15-2024.06.07
 
Aktuellt