Allmän kurs (3-årig)

Vård och omsorg

 

Studieupplägg


Utbildningen är förlagd till Markaryds Folkhögskola och innebär heltidsstudier (100%).

Studierna bedrivs under 3 år med schemalagda lektioner på dagtid både digitalt och på plats. Vårdämnena studeras på distans via fjärrundervisning i realtid. Observera att du ej kan ta del av lektionerna i efterhand. Gymnasiegemensamma ämnen studeras på plats i Markaryd. Obligatoriska närträffar i Markaryd för praktiska övningar sker under samtliga terminer, 2 gånger/termin. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår också i utbildningen, 4 veckor per läsår.

Under år 1 och 2 läser du vårdämnen kombinerat med gymnasiegemensamma ämnen. På så vis har du möjlighet att läsa upp de betyg du saknar från gymnasiet. Under år 3 läser du endast vårdämnen. 

Vi följer Skolverkets utbildning för vårdbiträde på 800 poäng respektive undersköterska på 1500 poäng. Efter avslutad utbildning förväntas du kunna arbeta som undersköterska inom vårdyrket.

Kursinnehåll


År 1 och 2
Du väljer bland följande kurser:

Svenska 1 
Svenska 2 

Engelska 5 
Engelska 6 
Matematik 1a 
Samhällskunskap 1a1 
Historia 1a1 
Religionskunskap 
Naturkunskap 1a1

Du läser följande vårdämnen:
Omvårdnad 1 
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 
Social omsorg 1 
Gerontologi och geriatrik 
Psykiatri 1
Hälso- och sjukvård 1 
Psykologi 
Anatomi och fysiologi 1 och 2

År 3
Du läser följande vårdämnen:
Omvårdnad 2 
Funktionsförmåga 
och funktionsnedsättning 
Social omsorg 2 
Psykiatri 2 
Hälso- och sjukvård 2 
Vård- och omsorgsspecialisering 
Examensarbete


 

Antagningskrav


Du ska vara klar med grundskolan och ha fyllt 18 år.

Du ska vara bekant med Word, Powerpoint och Teams då vi kombinerar Teamsundervisning med klassrummet. Egen dator och internet är ett krav för att klara studierna.

Läsårstider


2024.08.19-2025.06.06
 
Aktuellt