Distansutbildningar

► Träningslära på distans

Vill du bli din egen personliga tränare?

 
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av träning och filosofi. 
Inga förkunskaper om träning krävs.

Kursen tar upp styrke-, konditions- och mentalträning och du lär dig hur du kan:
-        träna med kroppstyngdsövningar, natural movement, kettlebells, utegym, mm
-        använda träning som ett verktyg för ditt välmående 
-        koppla ihop filosofi och träning 
-        lära ut till andra 

Efter avslutad kurs förväntas du som kursdeltagare att kunna analysera vad träning gör med kroppen och varför vi använder oss av fysisk aktivitet för välmående. Du ska ha fått med dig praktiska verktyg för att hantera livets omständigheter så som motgångar och stress för att kunna leva bättre.
 
Kursen är på distans, helt gratis utan obligatorisk litteratur.
 
Kursstart: 31 januari 2022
Kursslut: 13 maj 2022