Distansutbildningar

► Träningslära på distans

Vill du bli din egen hälsocoach?

 
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur kropp, kost, träning och återhämtning samspelar och påverkar din hälsa. 
Inga förkunskaper om träning krävs.

I kursen tar vi upp:
  • anatomi och fysiologi
  • närings- och kostkunskap 
  • olika träningsmetoder
  • anpassade träningsprogram och återhämtning 

Efter avslutad kurs förväntas du som kursdeltagare att kunna analysera hur kropp, kost, träning  och återhämtning samspelar och påverkar din hälsa. Du ska ha fått med dig praktiska verktyg för att kunna planera träning och kosthållning utifrån olika behov.
 
Kursen är på distans med några gemensamma föreläsningar online. Dessa kommer äga rum en fast veckodag under sen eftermiddag.
Kursen är helt gratis, och viss kurslitteratur behöver köpas in.
 
Kursstart: 5 september 2022
Kursslut: 16 december 2022