Eftergymnasial yrkesutbildning (1-årig)

Lärarassistent/
Skolresurs

Utbildningen vänder sig till dig som:
  • vill arbeta med människor och lärande
  • brinner för arbete med barn och ungdomar
  • har ett intresse för pedagogik, psykologi och sociologi
  • vill att elever i skolan ges förutsättningar att lyckas med sina studier
  • vill vara med och skapa en trygg skolmiljö
  • Du ges möjlighet till att vara en del i det pedagogiska arbetet med elever och klasser i skolan. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa elever att finna ro i studierna, hjälpa att hitta individuella lösningar för att eleven skall kunna tillgodogöra sig kunskap eller att vara stöd på raster, i omklädningsrum och på utflykter.
  • Utbildningen ger även kunskap inom skolans administrativa uppdrag för du skall kunna vara ett administrativt stöd till lärare i skolan.
  • Det finns inom skolans värld en efterfrågan på supermentorer/heltidsmentorer varför denna utbildning fokuserar extra mycket på den aspekten/de egenskaperna.
  • Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och givande för den som vill arbeta med barn.
  • Dina teoretiska kunskaper har du möjlighet att omsätta i praktisk kompetens  genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) på skolor. Den arbetsplatsförlagda utbildningen är fördelad på dels en längre period, fyra veckor, dels auskultationsdagar under läsåret. Den längre praktikperioden går bra att göra på hemorten.

Utbildningens upplägg


Särskild kurs Lärarassistent/Skolresurs är en ettårig utbildning som riktar sig till dig som vill arbeta inom skolan. Ämnen som läses är bland annat pedagogik, datakunskap, kommunikation, psykologi, kulturmöten, svenska skolsystemet, dramametodik och barns utveckling. En specialkurs är Samtalsmetodik där du lär dig grunderna i MI-samtal (Motiverande samtal).

Utbildningen erbjuder undervisning på plats i skolan och som fjärrundervisning (i realtid) för den som vill studera hemifrån, dock med vissa obligatoriska, fysiska träffar på skolan.

Övernattningsmöjligheter finns på "Ekebacken - Hotell och Konferens" i skolans närområde. I mån av plats kan det finnas lediga rum på vårt internat.

Markaryd är litet, men med oerhört vacker natur både på vintern och sommaren. Nära skolan ligger sjöar och det finns fina promenadstråk.

Antagningskrav


Grundläggande/allmän behörighet för högskolestudier (före gy11) eller grundläggande behörighet i högskoleförberedande/yrkesförberedande gymnasieprogram (gy11). 

Du behöver vara simkunnig samt ha en egen bärbar dator för att kunna delta i utbildningen. Då vi sätter stor vikt vid att kunna se varandra ska din dator även ha en fungerande kamera.

Läsårstider


2023.08.15-2024.06.07
 
 
 
Aktuellt