Etableringskurs

Etableringskurs på Markaryds folkhögskola är en särskilt anpassad utbildning i samarbete med Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Kursen innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande insatser såsom datorträning och arbetsplatsförlagda insatser (studiebesök och praktik) samt föreläsningar och information om svensk arbetsmarknad.

Utbildningsmål

För deltagarens integration i samhället innehåller kursen följande:
 
 1. Svenska språket
  Deltagaren ska få möjlighet att stärka sin kunskap inom det svenska språket gällande yrkesbegrepp och samtal förekommande på en arbetsplats. 
   
 2. Samhällsorientering
  Deltagaren ska få förståelse för hur det svenska samhället fungerar genom myndigheter, demokrati, politik, välfärd, sjukvård mm.
   
 3. Omvärldsbevakning
  Deltagaren ska få förståelse för svensk arbetsmarknad historiskt fram till idag samt samhällsnyheter idag.
   
 4. Orienterande och arbetsförberedande insatser
  Deltagaren ska få tillfälle för reflektion, eftertanke och personlig utveckling för att effektivt kunna söka arbete.
   
 5. Orienterande och arbetsförberedande insatser
  Deltagaren ska få förståelse för vad som krävs av individen på arbetsmarknaden gällande förekommande arbetsuppgifter, anställningsavtal, normer och regler på arbetsplatser samt information om lagar, kollektivavtal, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, rekryteringsföretag och eget företagande.
   
 6. Orienterande och arbetsförberedande insatser
  Deltagaren ska vid flertal tillfällen få utbildningsinformation om olika utbildningar som kan vara aktuella för individen.
   
 7. Grundläggande datorkunskap
  Deltagaren ska få digital kompetens inom bl a ordbehandling, presentationsprogram, e-post, bank-ID, källkritik, effektiv sökning på Internet, olika sökvägar för arbete samt olika sätt att ansöka om ett arbete såsom via mail eller specifika sidor.
   
 8. Orienterande och arbetsförberedande insatser
  Deltagaren ska få deltaga i utflykter, studiebesök, eventuellt praktik samt ett aktivt deltagande i folkhögskolans övriga verksamhet.

Deltagare som gått kursen ska:


– Få ett kompetensintyg, som kan användas för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas vid intag till Sfi.

– Genom studie- och yrkesvägledning få en plan för hur deltagare efter kursen på folkhögskola kan göra för att få ett arbete. Folkhögskolan överlämnar planen till den arbetsförmedling som anmält personen till utbildningen.
 

Kursens syfte


Syftet med kursen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att gå vidare till studier eller få ett arbete.
 
 
 
 
Aktuellt