Eftergymnasial utbildning

Fritidsledarutbildning

Presentationsvideo

Fritidsledarutbildning - EGY  80p 2-årig
Utbildningen syftar till att ge den studerande kunskaper och färdigheter att möta morgondagens barn och vuxna samt deras behov.
Bred utbildning som ger fritidsledaren
förutsättningar att:
 • Arbeta inom den traditionella fritidssektorn för att skapa meningsfull fritid
 • Via bearbetning av attityder och värderingar coacha ungdomar och vuxna för att ge god livskvalitet
 • Stödja utvecklingen av barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar blivit marginaliserade
 • Vara verksam inom upplevelsenäringen
Utbildningsområden:
 • Beteendevetenskap
 • Människans växande och livsvillkor
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
 • Ledarskaps- och organisationsutveckling
 • Fritidsarbetets didaktik
 • Fritidskultur och fritidsarbete som forskningsfält
 • Lokal profil
 • Verksamhetsförlagt lärande(praktik) ingår i ovanstående med 12 veckor
Arbetssätt
Vårt motto är att utbilda morgondagens fritidsledare redan idag. Vi jobbar mycket med praktiska tillämpningar för att få en optimal förståelse för teorin. Vi driver i samarbete med kommunen sportlovsaktiviteter och andra fritidsaktiviteter där organisation, ledarskap och administration tillämpas.

Arrangemang av olika slag planeras att genomföras där bl.a. kommunikation, administration och ekonomi tillämpas. Vår lokala profil innehåller också ART-instruktörsutbildning, livräddning på land och i vatten, entreprenörskap, friskvård, projektledarskap samt äventyrspedagogik.
Praktik (Verksamhetsförlagd utbildning)
I utbildningen ingår 12 veckors praktik indelat på: Fritidsgård och skola (4 v) i ÅK 1, vård och omsorg(4v) samt valfri praktik(4v) i Åk 2.
Arbetsmarknad
81% av de som genomför utbildningen får jobb inom yrkesrollen, t ex på behandlingshem, fritidsgård, fritidshem, församlingar, föreningar, kriminalvård, skola, sport och fritidsanläggningar, öppen verksamhet eller att driva olika projekt.
 
Ansökningskrav
Grundläggande/allmän behörighet för högskolestudier (före gy11)  eller något av de högskoleförberedande gymnasieprogrammen (GY11).  Har du fullgjort ett yrkesförberedande gymnasieprogram (gy11) kan du söka utbildningen om du har relevant praktisk erfarenhet av att vara fritidsledare eller av annat ledarskap då detta kan vara meriterande. Sådana meriter skall kunna styrkas med intyg.