Info - allmänna kurser

Vi sätter dig som individ i fokus. Vår ambition är att du, utifrån dina egna förutsättningar, ska kunna utvecklas kunskapsmässigt och socialt.

Med profilinriktningarna kan du utveckla och fördjupa ditt intresse samtidigt som du får högskolebehörighet genom att läsa de gymnasiegemensamma kurser du saknar.


Du kan välja mellan följande profilinriktningar:


Hämta ämnesvalsblankett här:

     Kursval

        Gymnasiegemensamma
        kurser:
 • Svenska 1,2,3
 • Engelska 5,6
 • Matematik 1a, 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Historia 1b
 • Religion 1

        Tillvalskurser:
 • Matematik 2
 • Matematik 3
 • Psykologi
 • Hälsa och livsstil
 • Sociologi
 • Skapande
 • Dans
 • Träningslära
 • Skrivande
 • Kör
 

Skatteverket har tagit fram språkanpassad information för att hjälpa nyanlända från EU och EES att göra rätt för sig när de ska etablera sig i Sverige. Informationen finns på svenska och engelska:

Ett bra alternativ till gymnasieskola och Komvux för dig, som vill studera i en lugn och kreativ miljö. Allmänna kurser riktar sig i första hand till dig som saknar eller har ofullständiga gymnasiestudier bakom dig. Beroende på hur din tidigare studiesituation ser ut och vad du är intresserad av att läsa, väljer du mellan gymnasiegemensamma kurser och ett antal olika tillvalskurser. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, grupparbete och föreläsningar.

Allmänna kurser är en 1 till 3-årig utbildning med syfte att uppnå högskolebehörighet. Utbildningen är på gymnasienivå och kan studeras på 50, 75 eller 100 % beroende på hur många ämnen du behöver. Du studerar efter en individuellt anpassad studieplan och får stöd och hjälp att uppnå dina mål. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, grupparbete, föreläsningar, och studiebesök. Du får dessutom ta del av de olika linjernas produktioner såsom cafékvällar, shower, utställningar och aktivitetsdagar.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är ett förskott på terminsavgiften och betalas i samband med din bekräftelse och garanterar dig en plats på kursen. Avgiften betalas ej tillbaka vid återbud.

Ämnesvalsblankett

Ämnesvalen presenteras under första skolveckan, och väljes på plats med handledning av mentorn.