Eftergymnasial utbildning

Lärarassistent

 
Lärarassistenutbildning - EGY 
Eftergymnasial yrkeskurs på heltid
Utbildningen vänder sig till dig som:
 • Vill arbeta med människor och lärande
 • Brinner för arbete med barn och ungdomar
 • Har ett intresse för pedagogik, psykologi och sociologi
 • Vill att elever i skolan ges goda förutsättningar att lyckas med sina studier
 • Vill vara med och skapa en trygg skolmiljö
 • Utbildningen till lärarassistent ger dig en bred grund inför ett framtida arbete inom skola.
 • Du ges möjlighet till att vara en del i det pedagogiska arbetet med elever och klasser i skolan. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa elever att finna ro i studierna, hjälpa att hitta individuella lösningar för att eleven skall kunna tillgodogöra sig kunskap eller att vara stöd på raster, i omklädningsrum och på utflykter.
 • Utbildningen ger även kunskap inom skolans administrativa uppdrag för du skall kunna vara ett administrativt stöd till lärare i skolan.
 • Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och givande för den som vill arbeta med barn.
 • Dina teoretiska kunskaper har du möjlighet att omsätta i praktisk kompetens  genom arbetsplatsförlagt lärande på skolor.
 • Den arbetsplatsförlagda utbildningen är fördelad på två perioder under läsåret och omfattar 10 veckor totalt.

Antagningskrav


Grundläggande/allmän behörighet för högskolestudier (före gy11) eller grundläggande behörighet i högskoleförberedande/Yrkesförberedande gymnasieprogram (gy11). Egen bärbar dator och simkunnighet är ett krav i utbildningen.
Löpande antagning

Läsårstider: 2023.08.15-2024.06.07
 
 
 
Aktuellt