Eftergymnasial utbildning

Musikteaterskolan
i Bjärnum

 

Presentationsvideo

 
Musikteaterskolan - eftergymnasialutbildning är en ettårig artistutbildning på heltid för kommande yrkesarbete i underhållningsbranschen. Det är en väletablerad utbildning med sökande från hela Norden. Utbildningen har bedrivits 33 år och har fostrat många av dagens svenska artister. Bland många framstående elever kan nämnas Shirley Clamp, Miriam Bryant, Peter Johansson, Annika Herlitz och Emmi Christensson
Utbildningen är i Bjärnum.
 
Målet är att utbilda artister för kommande yrkesverksamhet som skådespelare, show- och musikalartister. Linjen är en filial till Markaryds Folkhögskola och bedrivs i samarbete med Stiftelsen Musikteaterskolan. All undervisning sker i Bjärnum, 15 km norr om Hässleholm i Skåne.
 
Kursen
är uppdelad i teori- och produktionsperioder. Ett läsår består av två terminer och totalt 40 veckor. Antagning sker efter audition/inträdesprov.
 
Utbildningen består av flera arbetsområden med underliggande ämnen. Alla ämnen är obligatoriska. Huvudämnena sång, dans och teater består av lika delar undervisningstimmar utslaget på året (se kursplaner längre ner på sidan). I slutet av läsåret arbetar vi mycket med auditionteknik för att ge dig de bästa förutsättningarna för att söka vidare till högre utbildningar inom sång, dans och drama.
 
Vi
lägger stor vikt vid att kunna erbjuda eleverna välutbildade pedagoger i alla ämnen och många återkommande gästföreläsare med stor branschkännedom och erfarenhet.
Skolan erbjuder inte instrumentundervisning.
 
Våra lokaler (2000m2) inrymmer stora dans-, drama och sångsalar bredvid mindre rum för självträning samt en fullt utrustad teatersalong med modern avancerad teknik. En stor inspelningsstudio samt tre mindre inryms också och används återkommande i utbildningen.
 
Antagningskrav
Grundläggande/allmän behörighet för högskolestudier (före gy11) eller något av de högskoleförberedande/Yrkesförberedande gymnasieprogrammen (gy11). Ansökan görs digitalt på vår hemsida senast 30 april. Audition genomförs 13-15 maj 2019. Du väljer en av dessa dagar.
 
 
 
 
 
På Musikteaterskolan i Bjärnum har vi en tekniskt fullt utrustad teater. Under utbildningen får du kontinuerlig kontakt med vårt viktigaste redskap - scenen! Här grundläggs förmågan, genom erfarenhet, att möta sin publik.

Du ges möjlighet att medverka i flera interna och externa produktioner, allt ifrån mindre teater-, dans- eller sångföreställningar till påkostade helklassproduktioner med orkester, ljud & ljus osv. Produktionsarbetet innefattar scenografi, rekvisita, kostym, PR-arbete mm. De offentliga föreställningarna bevakas av press och media.


Kostnader


Terminsavgift 1000 kr / termin. Materialavgift: 10500 kr/termin. I den avgiften ingår följande: Ljud- och ljusutrustning, rekvisita, pr-mtrl, gemensamma måltider, kopiering av lektionsmtrl, studiemtrl, filmproduktioner, noter, litteratur, försäkringar, scenkläder, studieresor mm. Utbildningen berättigar till statligt studiestöd.

Utanför den ordinarie undervisningen finns det möjlighet att medverka i större produktioner, disponera lokaler, teknisk utrustning, inspelningsstudios till en kostnad av 5000 kr/termin. Detta administreras av  Stiftelsen Musikteatskolan i Bjärnum. Avgiften avser kostnader för Stiftelsen Musikteaterskolan i Bjärnum. Detta är frivilligt och erbjuds utöver den undervisning som Markaryds Folkhögskola bedriver.

Stiftelsen Musikteaterskolan i Bjärnum erbjuder även kvällskurser i stepp, dans mm.
 
Aktuellt
 
 
 
 
 
 

Vad är skillnaden mellan Musikteaterskolan och Show & Musikal?

Musikteaterskolan är en eftergymnasial utbildning i högt tempo som är förlagd i Musikteaterskolans lokaler i Bjärnum. Show & Musikal är en förberedande kurs i lägre tempo förlagd i Markaryd. Gå in under Våra kurser-info kurstyper för utförlig information.

Läs mer om Show & Musikal ►
 

Kontaktuppgifter

Musikteaterskolan
Boställsgatan 59
282 61 Bjärnum
E-post: info@musikteaterskolan.se