Särskild kurs

Undersköterska

 

Studieupplägg


Utbildningen är förlagd till Markaryds Folkhögskola och innebär heltidsstudier (100%).

Studierna bedrivs under 2 år med schemalagda lektioner på dagtid både som fjärrundervisning digitalt och på plats. Du kan själv välja om du deltar i undervisningen helt på distans i realtid (fjärrundervisning) eller kombinerar med att vara på plats i skolan. Observera att undervisningen inte spelas in så du kan inte ta del av lektioner vid senare tillfälle utan alltså endast i realtid. Obligatoriska närträffar i Markaryd för praktiska övningar sker under samtliga terminer, 1-2 gånger/termin. Arbetsplatsförlagd utbildning på heltid ingår också i utbildningen, 4 veckor/läsår.

Vi följer Skolverkets utbildning för vårdbiträde på 800 poäng respektive undersköterska på 1500 poäng. Efter avslutad kurs förväntas du kunna arbeta som undersköterska inom vårdyrket.

Kursinnehåll

 

År 1

Anatomi 1 50 p
Anatomi 2 50 p
Funktionsförmåga 1 100 p
Gerontologi 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Psykiatri 1 100 p
Social omsorg 1 100 p
Svenska 1 50 p + 50 p
Psykologi 1 50 p


 

År 2
Funktionsförmåga 2 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 2 100 p
Social omsorg 2 100 p
Samhällskunskap 1 50 p
Gymnasiearbete 100 p
Vård och omsorg specialisering 100 p

Antagningskrav


Du ska ha fyllt 18 år det år kursen startar och minst ha grundskolebetyget E i svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap. 

Det är en webbaserad utbildning där tillgång till dator och internet är nödvändigt. Du bör vara bekant med Word, Powerpoint och Teams då vi använder dessa i fjärrundervisningen. Du som deltagare ska kunna presentera material i grupp samt individuella uppgifter.

Ansökan ska kompletteras med ett personligt brev och betyg ska bifogas. Du kommer att kallas till en telefonintervju där vi fokuserar på förutsättningar och lämplighet för yrket.
Löpande antagning

Läsårstider


2023.08.15-2024.06.07
 
Aktuellt