Särskild kurs

Undersköterske-
utbildning

 

Studieupplägg


Utbildningen är förlagd till Markaryds Folkhögskola och innebär heltidsstudier (100%).

Studierna bedrivs under 2 år med schemalagda lektioner på dagtid via fjärrundervisning i realtid. Observera att du inte kan ta del av lektionerna i efterhand. Obligatoriska närträffar i Markaryd för praktiska övningar sker under samtliga terminer, 1-2 gånger/termin. Arbetsplatsförlagd utbildning på heltid ingår också i utbildningen, 4 veckor/läsår.

Vi följer Skolverkets utbildning för vårdbiträde på 800 poäng respektive undersköterska på 1500 poäng. Efter avslutad utbildning förväntas du kunna arbeta som undersköterska inom vårdyrket och ansöka om undersköterskelegitimation.

Kursinnehåll

 

År 1

Anatomi och fysiologi 1 och 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1 
Omvårdnad 1
Psykiatri 1 
Social omsorg 1 
Psykologi 1 


 

År 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 
Hälso- och sjukvård 2 
Omvårdnad 2 
Psykiatri 2 
Social omsorg 2 
Examensarbete 
Vård och omsorg specialisering 

Antagningskrav


Du ska ha fyllt 18 år det år kursen startar och minst ha gymnasiebetyget E i svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap. Dessa ämnen är ett krav för att kunna ta sin undersköterskeexamen.

Det är en webbaserad utbildning där tillgång till dator och internet är nödvändigt. Du bör vara bekant med Word, Powerpoint och Teams då vi använder dessa i fjärrundervisningen. Du som deltagare ska kunna presentera material i grupp samt individuella uppgifter.

Ansökan ska kompletteras med ett personligt brev och betyg ska bifogas. Du kommer att kallas till en telefonintervju där vi fokuserar på förutsättningar och lämplighet för yrket.
Löpande antagning

Läsårstider


2024.08.19-2025.06.06
 
Aktuellt