Särskild kurs på distans

Undersköterske-
utbildning

 

Studieupplägg


Utbildningen sker i Markaryds Folkhögskolas regi och innebär heltidsstudier (100%).

Distansstudierna bedrivs under 3 terminer. Obligatoriska närträffar i Markaryd för praktiska övningar sker under samtliga terminer, 1-2 gånger/termin. Arbetsplatsförlagd utbildning på heltid ingår också i utbildningen, 5 veckor/termin.

Vi följer Skolverkets utbildning för vårdbiträde på 800 poäng respektive undersköterska på 1500 poäng. Efter fullgjord utbildning kan du söka underskötersketjänster inom hälso- och sjukvård, funktionsnedsättningsområden, psykiatri och äldreomsorg.

Kursinnehåll

 
Anatomi och fysiologi 1 och 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1 och 2
Omvårdnad 1 och 2
Psykiatri 1 och 2
Social omsorg 1 och 2
Psykologi 1 

Examensarbete 
Vård och omsorg specialisering 

Antagningskrav


Du ska ha fyllt 18 år det år kursen startar och minst ha gymnasiebetyget E i svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap. Dessa ämnen är ett krav för att kunna ta sin undersköterskeexamen.

Det är en webbaserad utbildning där tillgång till dator och internet är nödvändigt. Du bör vara bekant med Word, Powerpoint och Teams då vi använder dessa i utbildningen. Du som deltagare ska kunna presentera material i grupp samt individuella uppgifter.

Ansökan ska kompletteras med ett personligt brev och betyg ska bifogas. Du kommer att kallas till en telefonintervju där vi fokuserar på förutsättningar och lämplighet för yrket.
Löpande antagning
Antagning både höst och vår.

Läsårstider


2024.08.19-2025.06.05
(Kursavslut december 2025)

Obligatorisk närträff (metoddag) i Markaryd är planerad till 1-2 oktober 2024.
 
Aktuellt